Als de pups 8 weken oud zijn kunnen ze naar de nieuwe eigenaren. In principe mogen de puppy kopers kiezen uit de puppy’s, maar wij adviseren wel daarbij. De eerste op de wachtlijst mag als eerste (na ons zelf) een pup kiezen. Wij plannen de ophaal afspraken op volgorde van de wachtlijst.

De keuze bepaling en de definitieve verkoop gebeurd dus op het allerlaatste moment als de puppy’s opgehaald worden. We behouden ons het recht voor om een puppy niet te verkopen indien wij daar aanleiding toe zien.