Wij plannen één of twee nesten per jaar afhankelijk wat er mogelijk is op dat moment.
We openen de wachtlijst pas als we zeker weten dat we ook pups krijgen. We publiceren dat op Facebook en onze website. Als jullie onze Facebook pagina liken worden jullie vanzelf op de hoogte gehouden.

Na de publicatie kunnen geïnteresseerden zich inschrijven op de wachtlijst. Wij beginnen dan met degene die zich het eerste melden en maken dan een telefonische afspraak waarin we alles uitleggen. Bij een klik van beide kanten reserveren we een plekje op de wachtlijst. Op dat moment weten we nog niet hoeveel pups we krijgen en welk geslacht de pups hebben. Het moet natuurlijk allemaal nog geboren worden. Als de pups geboren zijn beginnen we bovenaan de wachtlijst met het voorlopig verdelen van de puppy’s. Ze zijn dan voorlopig gereserveerd.

De eerste afspraak maken we op het moment dat het nest stabiel is. We plannen dan afspraken waarin we elkaar leren kennen en waarbij jullie de pups en moeder kunnen zien. De reu is dan ook te zien als we onze eigen reu gebruikt hebben. Het kan ook zijn dat we buitenlandse reuen gebruiken, die zijn dan uiteraard niet te zien maar daar hebben we wel afbeeldingen van.

Als er van beide kanten een klik is wordt de pup definitief gereserveerd. Vervolgens mogen de puppy kopers  wekelijks de puppy’s komen bezoeken om ze te bekijken en als ze oud genoeg zijn ook met ze te knuffelen. We plannen daarvoor wekelijkse bezoekuren. Afhankelijk van de grote van het nest worden meerdere puppy kopers gezamenlijk uitgenodigd.

Als de pups 8 weken zijn kunnen ze naar de nieuwe eigenaren. In principe mogen ze kiezen maar wij adviseren wel daarbij. De eerste op de wachtlijst mag als eerste (na ons zelf) een pup kiezen.

De definitieve verkoop gebeurd dus op het allerlaatste moment als de puppy’s opgehaald worden. We behouden ons het recht voor om een puppy niet te verkopen indien wij daar aanleiding toe zien.

De verdeling en keuze van de puppy’s gebeurd op het moment dat de puppy’s opgehaald worden.